Kajian Novel Songket Berbenang Emas

Novel Songket Berbenang Emas wajib dikaji oleh pelajar tingkatan lima di zon utara iaitu Kedah Perlis Perak dan Pulau Pinang.

Power point ini menyediakan slaid yang merangkumi semua aspek novel ini. Slaid boleh digunakan untuk murid dan guru sebagai bahan perbincangan